دستگاه مرکزی خانه هوشمند

دستگاه مرکزی خانه هوشمند

1. دستگاه مرکزی خانه هوشمند دستگاه مرکزی خانه هوشمند پل ارتباطی محصولات خانه هوشمند کوییک لینک با اپلیکیشن برای کنترل از راه دور می باشد.   دارای سنسور دما و رطوبت قابلیت اتصال به WIFI به صورت بی سیم و با سیم دارای ماژول IR و RF دارای باتری پشتیبان کنترل درب های...