• قابلیت نصب بدون نیاز به زیرساخت
  • قابلیت نصب به صورت پرتابل(قابل عمل)
  • قابلیت کنترل کلیه تجهیزات هوشمند سازی
  • قابلیت اجرای سناریو
  • مقاوم در برابر رطوبت و گردوغبار
  • قابلیت کنترل از طریق تاچ پنل مرکزی و اپلیکیشن.