این پریز قابل عمل بوده که توانایی قطع و وصل کردن تمامی تجهیزات متصل به خود را دارا می باشد و می تواند تا 16 آمپر خروجی بدهد.