• کنترل هوشمند کلیه پرده ها (کناررو، شید، رول دراپه و…) بر روی تاچ پنل مرکزی و اپلیکیشن.
  • قابلیت تعریف سناریو
  • قابلیت تعریف میزان باز یا بسته شدن پرده ها
  • قابلیت کنترل کلیه موتورهای هوشمند با قابلیت ریموت کنترل