این دستگاه با ظاهری مدرن جهت آشکارسازی گاز متان ، دی اکسید کربن و منوکسید کربن به صورت هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  • قابلیت ساخت سناریو اختصاصی پس از آشکارسازی
  • قابلیت ارسال پیامک در زمان فعالسازی
  • قابلیت تماس صوتی در زمان فعالسازی
  • قابلیت هشدار روی تلفن همراه در زمان فعالسازی
  • قابلیت اتصال به سیستم حفاظتی هوشمند