این دستگاه با ظاهری مدرن جهت آشکارسازی آب به صورت هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  • قابلیت ساخت سناریو اختصاصی پس از آشکارسازی
  • بدون نیاز به زیرساخت
  • قابلیت نصب به صورت پرتابل
  • قابلیت ارسال پیامک در زمان فعالسازی
  • قابلیت تماس صوتی در زمان فعالسازی
  • قابلیت هشدار روی تلفن همراه در زمان فعالسازی
  • قابلیت اتصال به سیستم حفاظتی هوشمند