• قابلیت تشخیص فرد زنده با عکس
  • دارای دوربین جهت نمایش فرد پشت درب
  • قرارگیری به عنوان شاسی زنگ در ب واحد
  • دارای دوربین دید در شب
  • قابلیت پخش تصویر فرد بر روی تاچ پنل
  • قابلیت انتقال صدای دو طرفه
  • دارای شاسی زنگ
  • قابلیت کنترل از طریق اپلیکیشن و تاچ پنل مرکزی