با استفاده از این درایور میتوانید تمامی نوار های RGB 12 ولت را به صورت هوشمند کنترل نمود.

 

  • قابلیت کم یا زیاد کردن شدت نور RGB
  • قابلیت کم یا زیاد کردن شدت رنگ RGB
  • قابلیت ساخت 16 هزار طیف رنگی