• قابلیت کنترل کلیه دستگاه های ریموتی اعم از کولرگازی، تلویزیون، داکت اسپیلت، سیستم های صوتی و…
  • قابلیت نصب بدون زیرساخت
  • قابلیت اجرای سناریو
  • قابلیت نصب به صورت پرتابل
  • قابلیت کنترل از طریق اپلیکیشن و تاچ پنل مرکزی
  • قابلیت پشتیبانی از دستگاه های ریموتی تا 10 متر.