ارسال کننده کدهای IR و RF 433MHz -315 MHz.
ارتباط با دستکاه مرکزی خانه هوشمند بصورت بیسیم با پروتوکل QRF (RF433Mhz GFSK).
بدون نیاز به نصب و سیم کشی.